Privacyverklaring

Privacyverklaring van VS KORTENAKEN in het kader van de GDPR wetgeving

Algemeen

Voetbal Samenwerking KORTENAKEN  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er daarbij alles aan om je privacy te garanderen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Bij vragen omtrent deze privacyverklaring kan je met ons contact opnemen, via volgende contactgegevens:
info@vskortenaken.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VSK verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

  • om te kunnen deelnemen aan sportieve en/of extra-sportieve activiteiten van VSK
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid

Infofiche

VSK vraagt je om via de infofiche persoonlijke gegevens door te sturen.

Welke gegevens verwerken wij?

VSK kan je persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken om te beantwoorden aan bovenvermelde doeleinden.

Minderjarigen

VSK verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar alleen wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VSK  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik ingeval van stopzetting van je lidmaatschap.

Privacy rechten

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hiervoor met ons contact opnemen. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij je eerst om aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen.

Indien je een klacht zou hebben omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via hogervermelde contactgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.