Visie

VSK wil attractief voetbal brengen d.m.v. een kwaliteitsvolle opleiding; onze doelstelling is jeugdspelers opleiden, die bekwaam zijn om op termijn in het 1ste elftal te spelen.

Vanuit de club bekijken we voetbal zoals het eigenlijk is, namelijk een spel. Een spel dat leuk is om te spelen en dat iedereen kan meespelen. Daarom is de basis van het spel belangrijk, namelijk ‘techniek’.

Een gitarist of pianist die moet worstelen om de juiste vingerzetting te krijgen op zijn instrument kan nooit een muziekstuk vlot spelen…

Elk individu heeft zijn typische kenmerken, waardoor je niet elke speler in een exact afgebakend vakje kan plaatsen; er zijn nu eenmaal spelers die hun leeftijd wat vooruit zijn ‘vroegrijpers’ of wat achter lopen ‘laatbloeiers’. Als trainer en club moet je hier oog voor hebben en kunnen anticiperen; alles in het belang van het individu. Daarom staat bij de jongste groepen de individuele ontwikkeling centraal; bij de oudere jeugdspelers/- speelsters primeert dan weer de vervolmaking en het teamwork. De combinatie zal achteraf uitwijzen of men het totale leerproces goed doorlopen heeft.

We zijn er ons echter van bewust dat de aanleg, het talent om te voetballen niet aangeleerd kan worden.
Daartegenover staat dan wel onze overtuiging dat aanleg alleen niet volstaat om een goede voetballer te worden. De moderne voetballer moet echter beschikken over:

  • Een goede baltechniek,
  • Een goed kopspel,
  • Een goed positiespel,
  • Een goede fysieke conditie,
  • Verdedigende en aanvallende kwaliteiten,
  • Speldiscipline,
  • Een sportieve levenswijze, e.d..

VS Kortenaken zal trachten om d.m.v. een oordeelkundig opgebouwd leer – en trainingsproces, jonge voetballers met eigen kwaliteiten, op te leiden tot kwaliteitsvolle spelers/speelsters.

Daarom kiezen we er bij VSK resoluut voor om in een leuke en aangename omgeving onze voetballertjes op te leiden, de trainers met raad en daad bij te staan in het leiden van de trainingen en het coachen van wedstrijden. Hierbij is feedback naar de ouders/familie en bijsturing van de voetballers van zeer groot belang voor hun leerproces en hun verdere ontwikkeling.

Het moeilijkste is om eenvoudig in het dagelijkse leven te staan – Diego Simeone, Atletico Madrid